Misschien heb je een vraag via contactmail ? of je vindt er hier een antwoordje op...........

Ben ik een beroeps fotograaf ? 
Neen ,ik doe dit enkel als vrijetijdsbesteding en dus zonder de bedoeling er een verdienste van te maken.

Waarom sportfoto's ? 
Een actiefoto ! Is Realiteit in beeld gebracht . Het behoeft geen correctie van een rimpeltje of gelaatstrekje .

Waarom wielrennen als tak van sportfoto's ?
In 1971 overleed wereldkampioen J.P. Monserè ,die renner heeft me altijd geboeid , en op die manier ook het wielrennen. Door op een wielerwedstrijd wat fototjes te maken , merkte ik dat een gesprekje met de renners meestal wel kan, sindsdien is de aaibaarheidsfactor steeds maar vergroot en heb ik met verschillende  
 profwielrenners een heel fijne band. Vanzelfsprekend dat mijn voorkeur van sportfoto's dan ook naar wielrennen gaat .

 Doe je ook wel eens modellenshoots ? 
Het is iets heel anders en wel eens leuk om te doen.

Hoeveel kost een fotoshoot ? 
Meestal komt de vraag om een shoot op bassis van "tfcd" (time for cd) . er worden dus geen vergoedingen betaald ,     

Copyright !!!
 * Foto's weergegeven op eender welke andere site dienen  het " © Fototrends .be " watermerk zichtbaar te behouden !

 *Op ALLE foto's verwerkt in deze website berust COPYRIGHT!
Geen enkel deel van deze website , foto of animated GIF mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden dmv druk , print , fotografie , fotokopie , microfilm , foto van foto , digitaal of welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Peter Bierkens .Bij iedere inbreuk tegen deze regel zal opgetreden worden
!

*All rights reserved!No part of this website , pictures , animated GIF may be reproduced or transmitted in any form or by any means , elecrtonic or mechanical , including photography , fotocopy , recording or any other information storage or retrieval system , without prior permission in writing from Peter Bierkens!

*Chaque photo sur le site, a du COPYRIGHT!
C'est interdit de publicer ou multiplier les photos et les animated GIF par photografie, imprime, empreinte, copie, digitale, ... (ou une autre méthode) sans une autorisation écrit par Peter Bierkens. Chaque violation de cette règle sera intervenu juridiquement! 

* Jedes Photo auf dem Standort hat vom COPYRIGHT! Es ist von publicer verboten, oder die Photos und die animated GIF mit photografie zu multiplizieren druckt, Prägung, Kopie, Digitalis... (oder eine andere Methode), ohne eine Genehmigung schreibt von Peter Bierkens. Jede Übertretung dieser Regel wird juristisch erfolgt sein !                                                         

                                                                                                                         Home

                                                                                                             © peter 

;